உங்கள் அப்பாவை பிரதிபலிக்கும் கதாபாத்திரம் எது

சமீபத்தில் வெளிவந்த திரைப்படங்கள் அப்பாக்களை யதார்த்தமாக காட்சிப்படுத்தியிருக்கின்றன. அவற்றுள் உங்கள் தந்தையை பிரதிபலிக்கும் கதாபாத்திரத்தை அறிந்துகொள்ள இந்த புதிரை முயற்சித்து பாருங்கள்.
We don't store any of your facebook information.