நீங்கள் பேஸ்புக் CEO ஆனால்,

பேஸ்புக்கில் மேலும் பல வசதிகள் வரவேண்டும் என்று பலரும் விரும்புவார்கள். ஒருவேளை நீங்கள், பேஸ்புக் CEO ஆனால், என்ன மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள் என்பதை அறிய இந்த புதிரை முயற்சி செய்து பாருங்கள்.
We don't store any of your facebook information.